Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Normtarief 2022 kinderopvang versus subsidiair uurtarief VE

Financiering en kostprijzen2 juni 2021

Gemeenten die voorschoolse educatie (VE) subsidiëren op basis van het geld-volgt-kind-systeem staan elk jaar stil bij wat het subsidiair uurtarief moet zijn voor het volgende jaar. Een belangrijk moment omdat de aanbieders van voorschoolse educatie hier ook weer rekening mee moeten houden in hun eigen bedrijfsvoering en het tarief dat zij aan ouders in rekening brengen.

 

Er zijn gemeenten die simpelweg de procentuele verhoging van het normtarief kinderopvang pakken en die gebruiken om het subsidiair uurtarief mee te verhogen. Gaat het normtarief 4% omhoog, dan wordt ook de kostprijs van de voorschoolse educatie met 4% verhoogd.

Maar is het wel logisch om het zo eenvoudig aan te vliegen? Is de berekening voor de verhoging van het normtarief van de kinderopvang wel te gebruiken bij de vaststelling van de kostprijs voorschoolse educatie? Nee, deze kostprijs en daarbij behorende subsidie komt anders tot stand.

Belangrijker dan het subsidiair uurtarief op deze wijze op te plussen, is de analyse of hetgeen in de voorschoolse educatie in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd -bovenop de reguliere kinderopvang- bij zowel de gemeente als de aanbieders bekend is.

Is het duidelijk wat je van elkaar verwacht in de voorschoolse educatie en hoeveel tijd dat kost? De extra eisen voor de voorschoolse educatie betreffen veelal extra uren inzet en dus personeelskosten.

Om te komen tot de juiste wijze van het verhogen van het subsidiair tarief 2022 is het dus belangrijk om naast de verhoging van het normtarief (van overheidswege) de inzet van personeel en de bijbehorende kosten mee te nemen in de berekeningen. Zeker nu bekend geworden is dat het normtarief maar met 0,5% verhoogd zal worden.

Het is dus belangrijk na te gaan of dat nog steeds strookt met de werkelijkheid en de ambities van de gemeente. Zodat hetgeen je door het jaar heen bespreekt of opneemt in je beleidsplan, terugkomt in de vertaling naar het subsidiair uurtarief.

Heeft u nog geen exact beeld bij de extra inzet van personeel in de voorschoolse educatie? Wij implementeerden reeds bij een groot aantal gemeenten een werkbare methodiek om te komen tot een passende kostprijs per uur.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Normtarief 2022 kinderopvang versus subsidiair uurtarief VE
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Financiering en kostprijzen 6 oktober 2022

Hoe schuif je resterende OAB budgetten door naar periode 2023-2026?

Lees verder
Financiering en kostprijzen 2 juni 2022

Passende kinderopvang: welke mogelijkheden zijn er?

Lees verder