Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Update: Wettelijke verplichting HBO-coach

VVE3 juni 2021

Per 1 januari 2022 wordt de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo werk- en denkniveau verplicht gesteld in de voorschoolse educatie. Het doel is om de kwaliteit van pedagogisch beleidsmedewerkers en het beleid in de voorschoolse educatie te verhogen. Gemeenten ontvangen hiervoor geld van het Rijk en moeten in overleg met de kinderopvangaanbieders wat er inhoudelijk verwacht wordt en hoe dat gesubsidieerd gaat worden. Om met dat laatste te beginnen: de rekensystematiek is eenvoudig.

Per doelgroeppeuter (peildatum 1 januari 2022) moet er 10 uur inzet van een HBO-er ingezet worden. Bij een uurtarief van ongeveer €40 gaat het dus om €400,00 per doelgroeppeuter per jaar. Omdat het aantal doelgroeppeuters per organisatie verschillend is, is het logisch dit bedrag niet in de gemeentelijke kostprijs voor voorschoolse educatie op te nemen, maar apart per organisatie te beschikken.

Wat betreft de inhoud – wat wordt er gedaan in die 10 uur per doelgroeppeuter- is er meer keus. De gemeente kan er voor kiezen dit helemaal aan de partijen over te laten tot aan dat de gemeente dit volledig zelf bepaalt. En vanzelfsprekend alles er tussenin. Een voor beide partijen mooie modus is om aan te haken bij de ambities die de gemeente heeft in haar onderwijsachterstandenbeleid. Laat de kinderopvangpartijen zelf bepalen aan welke gemeentelijke (en dus gezamenlijke!) ambities ze willen werken en vraag een korte inhoudelijke verantwoording achteraf. Waar hebben ze op ingezet, wat is er bereikt en waar wil men mee verder. Wanneer je dit met alle partijen bespreekt, werk je ook nog eens aan de gezamenlijke kwalitatieve dialoog in je gemeente en worden ervaringen en resultaten breed gedeeld.

Kortom: het inzetten van de HBO-er in de voorschoolse educatie kent zowel een inhoudelijke als financiële kant. Van u als gemeente wordt regie gevraagd. Zeker wanneer u binnen uw gemeente als enige werkzaam bent op dit dossier, kunt u behoefte hebben aan een sparringpartner, een maatje. Wilt u weten wat Innovatie nul13 u kan bieden? 

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Update: Wettelijke verplichting HBO-coach
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

VVE 25 mei 2023

Een heldere kijk op gemeentelijk beleid: het nut van monitoring

Lees verder
VVE 5 april 2022

De nieuwe functionaliteiten van de Peutermonitor

Lees verder