Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Wat als je OAB budget eind 2022 nog niet volledig is geïnvesteerd?

Financiering en kostprijzen8 november 2021

De beleidsperiode OAB over 2019-2022 loopt eind volgend jaar af. In deze periode mochten middelen die over waren, doorgeschoven worden naar een volgend jaar. Het overgebleven budget van 2021 mag dus doorgeschoven worden naar 2022. Maar wat als ook eind 2022 het budget niet volledig is geïnvesteerd?

Maximaal 50% van het budget van 2022 doorschuiven naar periode 2023-2026
In de voorgaande beleidsperiode (2015-2018) betekende dit dat middelen die over waren uit die beleidsperiode, teruggestort dienden te worden aan het Rijk. Dit is veranderd. In deze beleidsperiode mag maximaal 50% van het budget van 2022 doorgeschoven worden naar de GOAB-periode 2023-2026. Dit is nieuw ten opzichte van de vorige GOAB-periodes waarbij er geen budget mocht worden overgeheveld naar de nieuwe GOAB-periode. Dat geeft dus ruimte en mogelijkheden om nu al na te denken over beleids(voornemens) en initiatieven voor de nieuwe periode. En tegelijkertijd biedt het nu ook duidelijkheid over wat het budget nog is dat wél in de huidige GOAB-periode op een goede manier besteed dient te worden.

Verantwoording GOAB-middelen in gemeentelijke jaarrekening
GOAB-middelen moeten jaarlijks verantwoord worden in de gemeentelijke jaarrekening. Gemeente geven via de SiSa-verantwoording het bedrag weer dat in het voorgaande jaar is ingezet. De gemeentelijke accountant toetst of dit correct is gebeurd en geeft een verklaring af over de gemeentelijke verantwoording van de besteding van de middelen. Het Ministerie van OCW neemt het besluit van de accountant in principe over. Dat betekent dat de initiële doelmatigheidstoets bij de gemeentelijk accountant ligt. En dat het dus belangrijk is om de gemeentelijke accountant mee te nemen in de denkrichtingen die er zijn en de argumentatie achter de keuzes. Dit geeft de ruimte die nodig is om voldoende breed te kijken naar het GOAB-budget.

Wat te doen met reserves?
Heeft u het overzicht van GOAB-middelen inclusief opgebouwde reserves uit de voorgaande jaren? En weet u wat uw concrete inzet is in het aankomende jaar? En is er wellicht nog ruimte voor nieuwe, waardevolle en kansrijke, initiatieven om uw Rijksopdracht in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid nog beter te vervullen? Vanuit onze kennis en ervaring bij veel gemeenten, kunnen wij met u meedenken over verschillende mogelijkheden. Zo nodig kunnen we zelfs ‘handjes’ leveren om ook tot uitvoer te komen van die waardevolle en kansrijke initiatieven. Want hoe jammer is het om eind 2022 budget terug te moeten storten aan het Rijk, terwijl er nog mogelijkheden zijn om meer kinderen betere kansen te bieden!

Hulp nodig?
De adviseurs van Innovatie nul13 geven hierover graag advies of begeleiden dit proces in samenspraak met gemeenten. Ben je geïnspireerd, maar wil je wel nog even sparren? Of heb je een gerichte vraag, een dringend verzoek of behoefte aan een oriënterend gesprek? We horen het graag. Bel of mail gerust.

030 877 92 35 | info@innovatienul13.nl

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Wat als je OAB budget eind 2022 nog niet volledig is geïnvesteerd?
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Financiering en kostprijzen 6 oktober 2022

Hoe schuif je resterende OAB budgetten door naar periode 2023-2026?

Lees verder
Financiering en kostprijzen 2 juni 2022

Passende kinderopvang: welke mogelijkheden zijn er?

Lees verder