Nieuwe OAB-middelen

Innovatie_nul13_OABmiddelen

Nieuwe OAB-middelen

In de laatste week van september is het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid gepubliceerd. Inmiddels heeft elke gemeente van DUO een voorlopige beschikking voor 2019 ontvangen. In dit document zijn de vrijgegeven bedragen opgenomen.

Voor een grote groep gemeenten is deze toekenning hoger uitgepakt dan dat zij hadden verwacht. Dit komt omdat de groei naar het eindbedrag sneller verloopt dan in eerste instantie is aangegeven. Besloten is om in 2019 reeds 85% van het uiteindelijke bedrag toe te kennen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een gemeente zoals Neder-Betuwe die in 2018 € 193.000 OAB-middelen krijgt en in 2022 naar € 621.000 zou groeien, in 2019 al € 585.095 ontvangt. Een prima kans voor gemeenten om voortvarend te werk te gaan bij het opstellen en/of het optimaliseren van een toekomstbestendig VVE-beleidskader.

Het toewerken naar 16 uur VVE voor doelgroeppeuters en het verder verhogen van de kwaliteit op de voorzieningen, kan met alle betrokken partners verder uitgewerkt worden. Een herijking en nadere doorrekening van het subsidiestelsel en het bepalen van een faire kostprijs voor het peuteraanbod, zijn daarbij belangrijke onderdelen.